Agnieszka Burkowska
biuro usług rachunkowo-księgowych

PROFESJONALIZM

duże umiejętności i wysoki poziom usług

DOŚWIADCZENIE

długoletnia praktyka w zawodzie

TERMINOWOŚĆ

zlecone usługi wykonujemy na czas

Biuro rachunkowe Prestige
zaufanie i partnerska współpraca

Nasze usługi obejmują profesjonalne doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczych.

Naszą specjalnością są usługi księgowe i rachunkowe. Skuteczne działanie, stała dostępność dla klienta oraz precyzja w realizacji zleceń, pozwoliły nam zdobyć bogate doświadczenie, dzięki któremu tworzymy atrakcyjną ofertę księgowości we Wrocławiu.

Kilka słów o nas

Biuro Usług Rachunkowo-Księgowych „Prestige” działa na rynku usług finansowo-księgowych od 2009 roku.

Firma zajmuje się profesjonalną i kompleksową obsługą rachunkową, podatkową, kadrowo-płacową, rozliczeniami z ZUS i GUS. Obsługujemy każdy rodzaj aktywności zawodowej. Naszymi Klientami są firmy jednoosobowe, kapitałowe, kapitałowo-osobowe, spółki cywilne działające w różnych branżach, m. in. handlowej, informatycznej, usługowej i wiele innych. Część naszych Klientów to spółki z udziałem kapitału zagranicznego.

Biuro „Prestige” to miejsce skupiające młodych i dynamicznych ludzi. Zespół pracowników biura to świetnie wykształceni absolwenci renomowanych uczelni ekonomicznych, specjaliści z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, swobodnie poruszający się w tematyce podatków, rachunkowości, ubezpieczeń itp.

Posiadamy kwalifikacje niezbędne do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, potwierdzone certyfikatem wydanym przez Ministra Finansów nr 27151/2008. Ponadto zapewniamy stałą ochronę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej.

Skupiając się na potrzebach klienta oferujemy pomoc w zakresie organizacji działalności jednostek nowopowstających oraz już istniejących. Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa reprezentujmy Klientów przed Urzędami Skarbowymi i innymi instytucjami. Czynnie uczestniczymy w przeprowadzanych kontrolach. 

Certyfikat

USŁUGI RACHUNKOWO-KSIĘGOWE

 • Pełna księgowość

  1. Prowadzenie ewidencji księgowej (syntetycznej i analitycznej) Podatnika w postaci księgi rachunkowej, na którą składają się między innymi:

   • Dziennik,

   • Prowadzenie kont syntetycznych oraz analitycznych Księgi Głównej i Ksiąg Pomocniczych,

   • Zestawienie obrotów i sald kont Księgi Głównej i Ksiąg Pomocniczych,

  2. Prowadzenie ewidencji księgowych oraz podatkowych wymaganych przepisami prawa:

   • Ewidencja środków trwałych i wyposażenia,

   • Ewidencję podatku VAT, VAT-UE

    • prowadzenie rejestrów zakupów i sprzedaży dla potrzeb VAT

    • prowadzenie rejestrów VAT dotyczący zakupu towarów WNT

    • sporządzanie wewnętrznych faktur zakupu towarów WNT

    • rozliczanie importu, importu uproszczonego, odprawy fiskalnej

    • przygotowywanie zestawień dla potrzeb ewidencji VAT-UE

   • Ewidencję podatku dochodowego od osób prawnych,

    • naliczanie amortyzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,

    • wycenę aktywów i pasywów,

    • rozliczanie różnic kursowych,

    • sporządzenie inwentaryzacji należności na podstawie potwierdzeń sald

    • comiesięczne przygotowywanie zestawienia przychodów i kosztów ich uzyskania (również do przekazania dla Zarządu Spółki), analiza ewentualnych odchyleń.

    • rozliczanie gospodarki magazynowej

  3. Sporządzanie deklaracji podatkowych:

   • CIT-2 ( deklaracja za m-c ),

   • CIT-8 ( deklaracja roczna ),

   • VAT-7 ( deklaracja m-c ),

   • VAT-UE ( deklaracja miesięczna/kwartalna ),

  4. IV. Sporządzanie Sprawozdania Finansowego wraz z Informacją Dodatkową.

 • Działalność jednoosobowa

  1. Prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego

  2. Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów:

   • Ewidencja środków trwałych i wyposażenia,

   • Ewidencję podatku dochodowego od osób fizycznych

    • naliczanie amortyzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,

    • wycenę aktywów i pasywów,

    • rozliczanie różnic kursowych

    • sporządzenie inwentaryzacji należności na podstawie potwierdzeń sald

    • comiesięczne przygotowywanie zestawienia przychodów i kosztów ich uzyskania (również do przekazania dla Zarządu Spółki), analiza ewentualnych odchyleń.

    • rozliczanie gospodarki magazynowej

   • Ewidencję podatku VAT, VAT-UE

    • prowadzenie rejestrów zakupów i sprzedaży dla potrzeb VAT

    • prowadzenie rejestrów VAT dotyczący zakupu towarów WNT

    • sporządzanie wewnętrznych faktur zakupu towarów WNT

    • rozliczanie importu, importu uproszczonego, odprawy fiskalnej

    • przygotowywanie zestawień dla potrzeb ewidencji VAT-UE

      

  3. Sporządzanie deklaracji podatkowych:

   • PIT-5,5L ( deklaracja za m-c ),

   • PIT-36,37,38 ( deklaracja roczna ),

   • VAT-7 ( deklaracja m-c ),

   • VAT-UE ( deklaracja miesiączna/kwartalna )

 • Kadry-płace

  1. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych zgodnie z przepisami prawa pracy i ubezpieczeń społecznych:

   • Sporządzanie listy płac,

   • Sporządzanie deklaracji PIT-4, PIT-4R, PIT-11,

   • Prowadzenie wszelkiej dokumentacji dla ZUS,

   • Prowadzenie akt personalnych pracowników,

   • Prowadzenie kart urlopowych,

   • Wystawianie zaświadczeń o zarobkach, świadectw pracy, RUMUA

   • Wystawianie skierowań na okresowe badania lekarskie, BHP

 • Doradztwo podatkowe i inne usługi

  1. Doradztwo podatkowe

  2. Dodatkowe usługi

   • Opracowywanie zakładowych planów kont,

   • Sporządzanie dodatkowych deklaracji dla GUS i NBP,

   • Sporządzanie sprawozdań kadrowych do GUS

Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Jeśli nurtują Cię sprawy związane z księgowością w Twojej firmie – skontaktuj się z nami.

Czat (GG)

Zadzwoń!!

Napisz do nas

REGON:

021050680

TELEFON:

502-350-540

NIP:

6931944999

CERTYFIKAT KSIĘGOWY:

27151/2008

ul. Trawowa 57/8

54-614 Wrocław